חנות ישנה

[row ]

[col span="1/3" ]

[ux_banner bg="http://mxnet.co.il/wp-content/uploads/2014/09/מתנות1.jpg" height="230px" text_color="light" text_align="center" text_pos="center" text_width="70%" parallax_text="0" parallax="0" animate="bounceIn" effect="sparkle"]

[/col]

[col span="1/3" ]

[ux_banner bg="http://mxnet.co.il/wp-content/uploads/2014/09/מזכרות.jpg" height="230px" text_color="light" text_align="center" text_pos="center" text_width="70%" parallax_text="0" parallax="0" animate="bounceIn" effect="sparkle"]

[/col]

[col span="1/3" ]

[ux_banner bg="http://mxnet.co.il/wp-content/uploads/2014/09/מיוחדים.jpg" height="230px" text_color="light" text_align="center" text_pos="center" text_width="70%" parallax_text="0"parallax="0" animate="bounceIn" effect="sparkle"]

[/col]

[/row]